Central-filial är en funktion som gör att du kan koppla samman dina olika butiker mot en central.

Butiker

Butikerna skickar sin försäljningsstatistik, kunder och lagersiffror till centralen.

Tillbaka får butikerna lagersiffror från kedjans övriga butiker. Där gör att man på sina artiklar kan se lagersaldo i andra butiker.

​Dessutom gör centralen artikelvård för hela kedjan. Det betyder att butiker slipper detta arbete och alla har samma register (det finns också möjlighet att också ha lokala artiklar som bara finns i den egna butiken).

​Butikernas kundregister uppdateras också från centralen. Därmed har  kedjan har ett kundregister som finns tillgängligt i alla butiker.

Central

Centralen tar emot kunder och lagersiffror från butikerna och skickar dessa vidare till alla andra butiker.

​Centralen svarar för artikelregistret för hela kedjan. Dessa ändringar skickas ut till butikerna.

​I centralen kan ledningen se statistik över hela kedjans försäljning och inköp.

​Centralen är internetbaserad och du kan nå den från alla datorer och mobiltelefoner som har internetanslutning.