Få kontroll över order och lager

BookHit har avancerade men lättlärda funktioner för kundorder. Både om varorna finns i lager eller om de måste beställas. Självklart går det att arbeta med delbetalningar i förskott.

Smart och lättanvänd orderfunktion i BookHit ger kontroll över laget
BookHit har en smart orderfunktion där du kan beställa direkt hos Bokrondellen och förlagen

​För lagerorder finns ett smart ordersystem där du har full koll på vad du sålt tidigare av den aktuella varan, och hur mycket du har i lager. BookHit hjälper dig också att hålla kontroll på leverantörernas miniorder-gränser och frakgränser.

Mycket pengar att spara på mindre lager

BookHit har full kontroll på lagret och justerar lagersaldot vid alla händelser. Varuingång ökar och försäljning minskar saldot. Aktuellt saldo (och siffror över exakt när du fick en inleverans eller sålde) finns hela tiden tillgängligt.

​Lagerkostnad är en av detaljhandels största kostnader. Generellt räknar Handelns Utredningsinstitut med 10 procent lagerkostnader. Det betyder att om du har ett lager på 1 miljon kronor, är kostnaden för detta lager 100.000 kronor varje år.

Lagerkostnaden består av ränta, inkurens (värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande), svinn, skadade varor, skadade förpackningar … Till detta kommer sedan kostnaderna att hantera lagret.

Enkel inventering

Inventeringen är väldigt enkel. Du registrerar bara din artiklar en efter med hjälp av streckkod och scanner (självklart kan du göra det manuellt också. När du registrerat alla, skall du bara bestämma om det är en delinventering eller en totalinventering. Sedan bokar BookHit din inventering, justerar lagersaldo och skriver ut diff-listor.

​Vill du göra det ännu enklare för dig, finns en fristående inventeringsscanner med inbyggt minne. Med den går du bara runt i butiken och scannar alla streckkoder på artiklarna. Sedan ansluter du inventeringsscannern till datorn och hela inventeringen skickas in i BookHit .

Inventeringsscanner OPL 9815
Med Bookhit kassasystem kan man använda en fristående handterminal för inventering