Vi finansierar dig

Vi arbetar med flera olika finansieringsföretag för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga finansiering. Oavsett om den finansiella lösningen gäller en enskild transaktion, eller ett komplett finansieringsprogram kan vi erbjuda en rad olika alternativ.

IT-hyra har en rad fördelar jämfört med att betala fakturan vid leverans:

  • Det blir lättare att överblicka kostnaderna över tiden. Samma avgift hela tiden.
  • Du tar kostnaden när du använder utrustningen, dvs månad för månad. Jämför t ex med att anställa en person … Du betalar ju inte du lönen för tre år framåt på första anställningsdagen !
  • Pengarna som kvarstår i kassan ger handlingsfrihet för framtiden och andra affärer. Det ger handlingsfrihet.
  • Genom att förlänga avtalet varje år, kan du byta en tredjedel av utrustningen, utan extra kostnad.
  • Kontakta oss för ett finansieringsförslag, där vi kan hjälpa Dig med hyra eller leasing på tre eller fem år.
Finansiering av din kassa
Quadriga löser din finansiering och du behöver inte spendera dina besparingar för att få ett nytt kassasystem